Àrea Fiscal

L´entorn fiscal es troba en contínua transformació, la qual cosa requereix una planificació i un anàlisi detallats de les aplicacions i adaptacions. En aquest sentit, considerem tots els aspectes actuals de la fiscalitat i l´economia. Cubrim tota la gamma de prestacions en matèria d´assessorament.

 

  • Assessorament, PLanificació i Seguiment fiscal.
  • Assessorament i formalització de les declaracions fiscals relatives a tots els tributs.
  • Inspeccions tributàries, reclamacions i recursos per via administrativa i contenciosa-administrativa.
  • Assessorament de l´empresa familiar.
  • Planificació fiscal patrimonial i successòria.
  • Assessorament i planificació fiscal en operacions de transmissió, adquisició, fusió, etc ...